Kąpielisko termalne Veľký Meder

Kąpielisko Veľký Meder - Regulamin dla Gości

Szanowni Goście, chcieli byśmy, aby pobyt w naszym obiekcie basenów termalnych Velky Meder był Was przyjemny oraz bezpieczny. Z tego powodu przygotowaliśmy Regulamin dla Gości. Każdy z naszych Gości zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem przy wejściu do obiektu i stosowania się do jego postanowień.

Jeśliw obiekcie jest maksymalna liczba gości, prowadzący obiekt niemoże pozwolić na wstęp kolejnym osobom. 

A.WSTĘP do obiektu.
Wstęp dla naszych gości mozliwy jest w godzinach otwarcia z ważnymbiletem wstępu lub stałą kartą wstępu. Dzieci do lat 12 mogąwejść na teren obiektu t ylko w towarzystwie osoby dorosłej.Obiekt może być w zarezerwowany dla szkół, organizacji społecznych i sportowych. Jeśliw obiekcie jest maksymalna liczba gości, prowadzący obiekt niemoże pozwolić na wstęp kolejnym osobom. 

B.OGRANICZENIA wejść na teren obiektu.
Zakaz wstępu na teren obiektu mają wszystkie osoby, które cierpiąna jakąkolwiek chorobę zagrażającą zdrowiu pozostałych gości– w szczególności:
 *osoby z chorobami skóry, włosów oraz infekcjami 
 *osoby nieprzestrzegające zasad higieny osobistej 
 *osoby z wszawicą 
 *osoby pod wpływem środków odurzających
Wejściena teren obiektu może zostać zakazane osobom, których obecnośćmogłaby naruszyć bezpieczeństwo, porządek oraz czystość naterenie obiektu, bądź ich zachowanie jest niezgodne z dobrymiobyczajami. Z obiektu usunięty może zostać każdy, kto pomimoupomnienia naruszy postanowienia regulaminu lub nie zastosuje siędo instrukcji pracowników obiektu oraz ochrony bez zwrotu za biletwstępu. Zwierzęta nie mają prawa wstępu na teren obiektu. 

C.INSTRUKCJE użytkowania obiektu.
Wszyscy goście są zobowiązani przed wejściem do basenuskorzystać z prysznica! W związku z bezpieczeństwem zakazujesię noszenia na terenie basenów i łazienkach z prysznicaminapojów oraz środków toaletowych w szklanych opakowaniach.

Spożywanie posiłków jest dozwolone wyłącznie w miejscach dotego przeznaczonych. Goście mogą ubierać się i rozbierać tylkow miejscach do tego przeznaczonych (kabinach) oraz w szatni. Basendla dzieci – brodzik, jest przeznaczony dla dzieci w wieku 3-6lat. Wstęp dla osób dorosłych do brodzika jest zakazany. Wbasenach przeznaczonych do relaksu nie można uprawiać żadnychaktywności fizycznych, przebywanie w nich dzieci do 12 roku życiajest niezalecane. Goście zobowiązani są dbać o urządzenia iwyposażenie obiektu. 

Wszyscy goście zobowiązani są do zwróceniakosztów za szkódy przez nich zrobione, które dotyczą szkódwyposażenia obiektu lub rzeczy materialnych osób przebywających wobiekcie. Każdy gość zobowiązany jest zachować wysokączystość, nie przeszkadzać rozmowami oraz swoim zachowanieminnym, nie wywoływać za dużego hałasu i dbać o swojebezpieczeństwo – nie biegać po mokrych nawierzchniach.Pracownicy obiektu nie ponoszą odpowiedzialności za zranienia orazurazy odwiedzających powstałe w wyniku ich braku uwagi lub naskutek nieprzestrzegania niniejszego regulaminu. 

Zjeżdżalnie,ślizgawki oraz inne atrakcje, do których goście mają dostęp,wykorzystują na własną odpowiedzialność! Dzieci do 12 lat mogąkorzystać ze zjeżdżalni pod opieką rodzica lub innej bliskiejosoby dorosłej. Każdy odwiedzający jest zobowiązany słuchaćwskazówek dotyczących zarówno zjazdów na zjeżdżalniach,ślizgawkach, jak również pozostałych komunikatów orazostrzeżeń znajdujących się na terenie obiektu. 

Za ewewntualnezużycie strojów kąpielowych z powodu częstych zjazdów nazjeżdżalniach prowadzący obiekt nie ponosi odpowiedzialności.Odwiedzający zobowiązani są stosować się do instrukcjiratowników oraz upoważnionego personelu basenów. Ogłoszenia,instrukcje oraz ostrzeżenia mają pierwszeństwo nad aktualnymiprzepisami. 

W przypladku złej pogody (burza / silny wiatr)odwiedzający zobowiązani są (względy bezpieczeństwa) opuścićbaseny zewnętrzne - odkryte! Odwiedzający zobowiązani są doopuszczenia basenów 30 minut przed godzinami zamknięcia obiektu.Prowadzący obiektem odpowiada tylko za rzeczy zostawione wprzechowalniach, które znajdują się przy każdej kasie. Terenszatni wewnętrznych jest chroniony przez system monitoringu. Jeśliodwiedzający ze względu na złą pogodę zdecyduje się opuścićkompleks, kierwnictwo obiektu nie jest zobowiązane zwrócićkosztów biletów.

D.NA TERENIE obiektu zakazuje się:
- kąpieliw odzieży nieprzeznaczonej, w tym w bieliźnie osobistej.
- opalaniaoraz kąpieli bez strojów kąpielowych lub ich części. 
-  wnoszeniado basenów sprzętu dmuchanego oraz piłek.
- wzajemnegotopienia się, wrzucania do wody oraz skakania do basenów.
- bezpodstawnegowzywania pomocy.
- wchodzeniana tereny nieprzeznaczone dla gości, do łazienek przeznaczonychdla innej płci oraz do części obiektu, gdzie jest informacje z zakazem wstępu z powodów bezpieczeństwa lub technicznych. - 
- paleniaw zadaszonych miejscach i na terenie basenów zewnętrznych. 
- zabieraniaostrych przedmiotów, ze szkła, które po rozbić mogłybydoprowadzić do zranienia siebie bądź innych gości.
- wejśćdo basenów, zjeżdżalni oraz ślizgawek z gumą do żucia.
- wykorzystywaćwyposażenie i przedmioty przeznaczone do udzielania pierwszejpomocy bez uzasadnienia. 
-  samowolnegoprzemieszczania sprzętów, urządzeń oraz mebli. 
-  noszeniai używania jakiejkolwiek broni. 
-  żądaniaod pracowników obiektu usług nie zgadzających się z niniejszymregulaminem dla odwiedzających.

Czy znacie termy Veľký Meder?
1) Idealne miejsce na leczenie chorób układu ruchowego.
2) Idealne miejsce dla rowerzystów, rodzin z dziećmi i emerytów. Największa ilość słonecznych dni na Słowacji uprzyjemni Wam Wasz pobyt w Veľkym Mederze.
3) Na jeden dzień możecie wyskoczyć do zabytkowego miasta Gyor, Komarna, albo odwiedzić pobliskie stolice Budapeszt, Bratysławę albo Wiedeń.
4) Pobyty, akcje i zakwaterowanie macie bez pośredników i w najlepszych cenach.