Kąpielisko termalne Podhájska

Kąpielisko Podhájska - Regulamin kąpieliska

WYTYCZNE DLAGOŚCI 

Każdy gość dokonujący zakupu biletuzobowiązuje się podporządkować wszystkim postanowieniom regulaminu orazinstrukcjom personelu.

- Dzieci poniżej 10 roku życia mogą odwiedzić basen tylko wtowarzystwie osoby dorosłej w wiekupowyżej 18 lat.
- Wstęp na teren kąpieliska dozwolony jest wyłącznie z ważnymbiletem wstępu.
- Osoby, które są zakwaterowane na terenie kąpieliskatermalnego (dalej tylko KT) lub też cena ich biletu zawarta jest w ceniepobytu muszą przy wejściu na teren  KT okazać ważny dokument zakwaterowania.
-  Każdy gość może przebywać na terenie KT tylko w godzinach otwarcia.
-  Każdy gość powinien wchodzić na baseny przez brodzik i skorzystać znatrysku
-  Każdy z odwiedzających, we własnym interesie, powinien zapoznać się zregulaminem kąpieliska
-  Gość, który nie umie  pływać, albo jeszcze dobrze nie umie pływać może siękąpać tylko w miejscach przeznaczonych dla niepływających
- Z terenu KT może zostać usunięty gość, który pomimo zwrócenia uwagi narusza przepisyregulaminu, albo obowiązujące przepisy, osoba pod wpływem alkoholu lub innychśrodków odurzających oraz osoba, która zachowuje się ordynarnie lub w inny,niegodny sposób   
-  Każdy gość powinien być odpowiednio, czysto i w sposób nienaruszający normubrany a swoim zachowaniem musi respektować ogólne normy moralne
- Rozbieranie się i ubieranie na terenie KT jest dozwolone jest tylko w miejscach do tego przeznaczonych.Pozostawianie ubrań i innych rzeczy osobistych bez nadzoru jest zabronione.Pieniądze i inne cenne przedmioty każdy z gości może przechować  w kasie KT, ew. w miejscu do tegoprzeznaczonym.
- Na teren ośrodka wstępu nie mają osoby pijane, osoby chorujące na chorobyzakaźne oraz na choroby budzące obrzydzenie.
- Każdy z gości, dla własnego bezpieczeństwa, musi poruszać się ostrożnie pogładkich i mokrych powierzchniach oraz starać się unikać poślizgnięcia się lubzranienia. Jednocześnie musi utrzymywać czystość i własną higienę oraz czystośćw miejscach, w których przebywa. 
- Gość musi zachowywać w taki sposób, aby świadomie nie doprowadzić douszkodzenia wyposażenia obiektu a w przypadku uszkodzeń pokryć spowodowanąszkodę. Wszystkie znalezione przedmioty gość powinien oddać w kasie, gdzieznaleziony przedmiot wpisany zostanie na listę rzeczy znalezionych.
- Życzenia i zażalenia należy zgłaszać w kasie, gdzie osoba odpowiedzialnazanotuje je w dzienniku albo zgłosi kierownikowi ośrodka 

Na terenie ośrodka zabrania się :
- Zagrażać bezpieczeństwu gości, naruszaćprzepisy regulaminu oraz dyscyplinę, albo hałasować przeszkadzając w ten sposóbinnym gościom  
- Dzwonić po pomoc bez ważnej przyczyny.
- Zanieczyszczać teren pluciem, wyrzucaniem odpadków i.t.p.
- Przynosić na basen przedmioty szklane.
- Palić na terenie basenów.
- Wchodzić do części lub pomieszczeń przeznaczonych dla płci przeciwnej.
- Spożywać posiłki w pomieszczeniach, które są do tego nieprzeznaczone.
- Podtapiać, spychać i wrzucać do wody inne osoby, biegać po krawędzi basenów,skakać do wody z innych miejsc niż do tego przeznaczonych.
- Grać w twardą piłkę futbolową, siatkówkę i inne gry poza miejscami do tegoprzeznaczonymi.
- Korzystać z pryszniców przy wejściu do basenów  do mycia się i higieny osobistej przy użyciumydła i szamponu.
- W basenach zabrania się używania mydła i artykułów toaletowych o podobnymdziałaniu
- Przyprowadzać psy i inne zwierzęta na teren kąpieliska- Ławki służą odpoczynkowi po kąpieli a niecodziennemu opalaniu. 

Czy znacie termy Veľký Meder?
1) Idealne miejsce na leczenie chorób układu ruchowego.
2) Idealne miejsce dla rowerzystów, rodzin z dziećmi i emerytów. Największa ilość słonecznych dni na Słowacji uprzyjemni Wam Wasz pobyt w Veľkym Mederze.
3) Na jeden dzień możecie wyskoczyć do zabytkowego miasta Gyor, Komarna, albo odwiedzić pobliskie stolice Budapeszt, Bratysławę albo Wiedeń.
4) Pobyty, akcje i zakwaterowanie macie bez pośredników i w najlepszych cenach.